Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Resultaten eindtoets 2022

Giesbeek, 28 juni 2022

Beste ouders,

Onlangs kregen we de uitslag van de eindtoets van groep 8 van 2022. De ouders en de leerlingen van groep 8 hebben de individuele uitslag per direct ontvangen. De totale schooluitslag is besproken in team, de RvT en de MR.

We gebruiken als eindtoets de Route8 toets. Sinds dit jaar werken in het onderwijs uitsluitend met referentieniveaus. Dit betekent dat minimaal 96,3% van alle leerlingen het 1F niveau moeten hebben (op het gebied van leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen) als ze de basisschool verlaten. Zowel bij taal als bij rekenen is dit niveau behaald.

De landelijk gemiddelde score van de Route8 toets is 200. Onze school heeft 223 behaald, dit ligt dus ruim boven het landelijk gemiddeld. Voor taal hebben 100% van de leerlingen het 1F niveau behaald, bij rekenen is dit 96,3%. Beiden dus prima op niveau. De leerlingen en leerkrachten (en ouders) hebben hier hard aan gewerkt en het resultaat mag er dan ook zijn. Dank daarvoor.

Naast het basisniveau wordt er ook gewerkt om het streefniveau te behalen dat hier boven ligt. Deze referentieniveaus zijn voor taal 2F en voor rekenen 1S. In onderstaand stukje ziet u wat de referentieniveaus inhouden. Bij leesvaardigheid en taalverzorging (2F) behalen we een ruime voldoende, bij rekenen (1S) een voldoende.

Samengevat zijn dit de referentieniveaus voor het basisonderwijs:

niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit moeten alle leerlingen in ieder geval aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen op vmbo-bb/bk.

niveau 1S (rekenen)/2F (leesvaardigheid en taalverzorging): in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo.

Met vriendelijke groet,

Karin Roekens