Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van de weken 41 en 43 van 8 t/m 26 oktober 2018.

Mededelingen:

Beste ouders,

Zoals u weet zijn wij als school niet per ongeluk in een Kulturhus gehuisvest. Eén van de doelstellingen daarbij is een breed scala van voorzieningen in stand houden in Giesbeek. Daarom is het leuk om u te kunnen melden dat per 1 oktober zich in het Kulturhus kinderergotherapie heeft gevestigd, een verrijking voor het voorzieningen aanbod. Hoewel we Trix goed kennen als oud leerling is ze volledig onafhankelijk van de school.

Met vriendelijke groet,

 Cees van Helvoirt

Kinderergotherapie beschikbaar op de Paulusschool Giesbeek 

Per 1 oktober 2018 zal de kinderergotherapeut van Ergotherapie Ten Boom zich vestigen in de Paulusschool. Trix Leeflang, kinderergotherapeut, is wellicht geen onbekend gezicht; heeft in 2017 heeft Trix haar afstudeerstage op de Paulusschool uitgevoerd. In deze tijd heeft zij een aantal kinderen behandeld met (fijn)motorische achterstanden, concentratieproblemen, problemen bij alledaagse handelingen en adviezen uitgebracht aan ouders en/of leerkrachten omtrent de begeleiding van een kind. Na het behalen van haar diploma is Trix met veel enthousiasme gaan werken voor Ergotherapie Ten Boom. 

Wat is kinderergotherapie? 

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken problemen ondervinden in de zelfredzaamheid, het spel of schoolse activiteiten. Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd. Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het adviseren van ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van het kind. Eventueel wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Kinderergotherapie richt zich op ondersteuning bij vaardigheden zoals alertheid/concentratie, werkhouding, planningsproblemen, fijne motoriek, zelfredzaamheid, ruimtelijke oriëntatie en werkgeheugentraining. 

Werkwijze 

Ieder kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn of haar specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Voordat er een behandeling wordt gestart, wordt er in een persoonlijk gesprek kennis gemaakt met u en uw kind. Indien gewenst kan de leerkracht van uw kind hier ook bij betrokken worden. Door middel van een observatie in de thuis- of klassituatie en eventueel een test af te nemen wordt er gekeken naar wat de kern en de mogelijke oorzaak van het probleem in het handelen is. Op basis van de kennismaking, observatie en/of test bepalen we doelstellingen. Hierna volgt een periode van behandelen door training en begeleiding, waarin intensiteit en duur verschillend zijn per kind. De therapie kan individueel gegeven worden, maar kan ook gericht zijn op het gezin. De behandelingen vinden plaats op woensdag en vrijdag in de Paulusschool of in de thuissituatie. Behandelingen aan huis en op school hebben als meerwaarde dat het handelingsvermogen in de reële, dagelijkse situatie wordt bekeken en geoefend, waarbij ook de overige gezinsleden, klas of leerkracht betrokken kunnen worden. Doordat ergotherapie in het schoolgebouw aanwezig is, wordt er gestreefd naar het trainen en begeleiden van een kind in zijn/haar vertrouwde omgeving. Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin, het schoolsysteem en de klas.

Verwijzing en vergoeding

Kinderergotherapie wordt vanuit de basisverzekering 10 uur per jaar vergoedt. Daarnaast is kinderergotherapie direct toegankelijk, dat betekent dat uw kind zonder verwijzing aangemeld kan worden bij ons (m.u.v. CZ). Ergotherapie Ten Boom heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor vragen en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Trix Leeflang, Kinderergotherapeut
t.leeflang@ergotherapieptb.nl
06-34895225
www.ergotherapieptb.nl  

In het kader van de Kinderboekenweek houden we vrijdag 12 oktober een spannende VOORLEESWEDSTRIJD’ voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. De groepswinnaars strijden dan om de titel ‘schoolkampioen’ van de Paulusschool.

Agenda:

Maandag 8 oktober
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.

Dinsdag 9 oktober: geen mededelingen.

Woensdag 10 oktober: geen mededelingen.

Donderdag 11 oktober
08.30 uur: Vergadering Managementteam.
14.15 uur – 18.15 uur: 1e BHV cursus voor de BHV-ers van de Paulusschool 

Vrijdag 12 oktober
’s Middags is de finale van de voorleeswedstrijd in de culturele zaal: wie o wie wordt er dit jaar schoolkampioen voorlezen van de Paulusschool?
De herfstvakantie is van 16 t/m 20 oktober. Allemaal een fijne week toegewenst. 

Maandag 22 oktober
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret. De boekenprettas is al op school aanwezig.
Vandaag is de reguliere hoofdluiscontrole in alle groepen. Graag zo min mogelijk vlechtjes, staartjes, gel e.d. 

Dinsdag 23 oktober: geen mededelingen. 

Woensdag 24 oktober: geen mededelingen. 

Donderdag 25 oktober
08.30 uur: Vergadering Managementteam.
14.30 - 17.00 uur: Nascholing kanjertraining voor het team door Thea van Alen. 

Vrijdag 26 oktober: geen mededelingen.

Het team van de Paulusschool.


*wijzigingen voorbehouden.

   

klik op het logo hierboven om de laatste versie te downloaden