Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Nieuws

Brigadier gezocht!!

Het rooster voor de brigadiers is bijna rond, maar we hebben één plekje nog niet gevuld: de vrijdagmiddag 15:15 uur. De brigadiers zorgen ervoor dat alle kinderen veilig over kunnen steken na school en hebben daarom een zeer belangrijke taak. Wie kan ons helpen en op vrijdagmiddag om 15:15 uur brigadieren? Graag aanmelden op school bij Linda (boven bij de administratie). Nieuwe info op de website

De nieuwe informatie voor volgend jaar is op de website geplaatst. Bij het tabblad 'Informatie' vindt u het nieuwe vakantierooster, de vrije dagen van de kleuters, de groepsindelingen en de belangrijke data voor zover die nu bekend zijn. Deze zijn ook opgenomen in de kalender, zodat u per maand kunt kijken wat de activiteiten/vakanties zijn. Bij de boekenpret vindt u de ruildagen, zodat u uw kind de boekentas kunt meegeven. Mist u nog zaken? Geef het ons door! U kun mailen naar kroekens@paulusschool-giesbeek.nl Stichting D.R.O.O.M.

(ingezonden brief)

Beste medewerkers, kinderen en ouders van de Paulusschool,

Vorig weekend kregen we als D.R.O.O.M.-groep het geweldige bericht dat de opbrengst van het lentefeest maar liefst € 2.667,- bedraagt. Wat een fantastisch bedrag! We waren er even stil van. Mede hierdoor wordt het mogelijk om naast de drie bouwprojecten die we al zouden oppakken, waarschijnlijk ook nog een vierde project op te pakken. Met een projectgroep van 40 man lag het al niet aan de mankracht, maar nu ook niet meer aan de financiële middelen! We zijn er heel blij mee en inmiddels ook volop in de concrete voorbereidingen. Over een maand al zullen we vertrekken om in de dorpen Minis, Ghioroc en Paulis, aan de westgrens van Roemenië, een aantal van de armste gezinnen te helpen bij het bewoonbaar maken van hun huizen en ook de kinderen binnen die gezinnen speciale aandacht geven. Ook zullen we in de twee weken dat we daar verblijven voor de jeugd van deze dorpen diverse leuke activiteiten organiseren. We willen langs deze weg graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze prachtige uitkomst: medewerkers van de Paulusschool, vrijwilligers, sponsoren, maar natuurlijk vooral de ouders en kinderen die het geld echt hebben laten rollen! Heel erg bedankt! Voor wie het leuk vindt om onze belevenissen in Roemenië te volgen: kijk op www.droomblog.nl. Deze site is nog maar net in de lucht, maar hier zal in de komende voorbereidingsweken en ook in de twee weken dat de we in Roemenië verblijven, heel regelmatig met updates gevuld worden. Nogmaals heel erg bedankt en la revedere! (Roemeens voor tot ziens)

Afscheid groep 8

Op donderdag 3 juli nemen we afscheid van groep 8. Ze zullen dan de musical opvoeren en 's avonds een feest vieren op school. Dit is voor hen ook de laatste schooldag. Zij zullen in het nieuwe jaar op een nieuwe school beginnen. Voor hen begint de vakantie iets eerder, de andere leerlingen starten alvast in de nieuwe groep in de promotieweek.


Lentefeest Paulusschool

We hebben weer een gezellig lentefeest gehad op school en er was veel belangstelling. Veel vrijwilligers zorgden voor een onvergetelijke avond en we zijn erg trots op de opbrengst. Maar liefst € 2.667,- is de opbrengst voor St. D.R.O.O.M. ! Ze kunnen met dit geld veel kinderen helpen in Roemenië. Bij de fotogalerij staat een impressie. Alle sponsors willen we heel hartelijk danken. Onze sponsors zijn:

Manege de Tutenburg Giesbeek

Natuurmuseum Nijmegen

Kendor van Noah Giesbeek

Visspecialist Sebastiaan Giesbeek

De Spelerij/De Uitvinderij Dieren

Ambius Nederland

Recreatiepark De Veerstal Lathum

Moviepark Germany Bottrop

GeoFort Herwijnen

CactusOase Herwijnen

Airborne Museum Hartenstein

Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek

Zwem-recreatiebad In de Dennen Vorden

MuZIEum Nijmegen

Pannenkoekenboerderij Reuvershoeve Brummen

Claus Sport2000 Doetinchem

Burgers Zoo Arnhem

Openluchtmuseum ArnhemTeenslippers

Het weer wordt steeds mooier en hierdoor trekken veel kinderen de zomerkleren aan. Een prima idee. Ook het schoeisel wordt zomers en een aantal kinderen komt dan op teenslippers naar school. Waar dit op een strand erg fijn kan zijn aan de voeten, is dit op school veel minder het geval. Rennen en klimmen op slippers is moeilijk en soms zijn de slippers zo glad dat de voeten eruit schieten of de kinderen met slippers en al uit het klimrek vallen. Slippers schieten vaak uit, waardoor de kinderen flinke schaafwonden aan de tenen en voeten oplopen. Wij adviseren dan ook om niet op teenslippers naar school te komen. Goed passende sandelen, die meerdere bandjes hebben, zijn ook prima zomerschoeisel en veroorzaken minder problemen bij het rennen, klimmen en spelen. En we hoeven veel minder pleisters te plakken. 


Typecursus

Voor de kinderen die volgend jaar in groep 7 zitten is er weer de mogelijkheid om een typecursus te volgen op school. Dit wordt georganiseerd door IMB opleidingen. en wordt afgesloten met een officieel examen. Naast typevaardigheid wordt ook gewerkt met programma's zoals Word en Powerpoint. De kinderen in de groepen 6 hebben al een folder hiervoor meegekregen, maar u kunt ook informatie opvragen via de website. Het adres hiervoor is www.imb-typen.nl. 

 Alvast voor in de agenda:

Het vakantierooster van schooljaar 2014-2015 is als volgt: 

GIESE KERMISDAGEN : 08-09-2014 en 09-09-2014 
HERFSTVAKANTIE : 20-10-2014 t/m 24-10-2014 
KERSTVAKANTIE : 22-12-2014 t/m 02-01-2015 
VOORJAARSVAKANTIE : 16-02-2015 t/m 20-02-2015 
PASEN : 06-04-2015 KONINGSDAG : 27-04-2015 
MEIVAKANTIE, incl. HEMELVAART : 04-05-2015 t/m 15-05-2015 
PINKSTEREN : 25-05-2015 
ZOMERVAKANTIE : 20-07-2015 t/m 28-08-2015  
Piepertje Pom tuinproject

De Paulusschool doet mee met het schooltuinproject, dat gesponsord wordt door Spar Giesbeek. De Spar heeft een compleet tuinpakket ter beschikking gesteld en de kinderen gaan diverse groentes en fruit kweken. Het Nationaal Schooltuinproject dat in maart 2014 voor de derde keer wordt gestart, heeft als doel kinderen bewust te maken van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Er is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die zelf voedsel verbouwen, gezonder gaan eten! We gaan iedereen wekelijks op de hoogte houden van de vorderingen. Op dit moment zijn we druk bezig om een goed plekje te creëren, er wordt een mooie bodem gemaakt en we gaan hierop de moestuin maken. De Spar in Giesbeek willen we alvast hartelijk danken voor dit mooie pakket! Wilt u meer weten: op www.schooltuinproject.nl vindt u alle informatie.