Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Medezeggenschapsraad


Mededelingen en nieuws vanuit de MR worden via ons ouderportaal SchOudercom aan alle ouders verzonden. 

Vergaderdata 2022-2023:

31 oktober 2022
19 december 2022
30 januari 2023
6 maart 2023
8 mei 2023
12 juni 2023 (onder voorbehoud)