Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Informatieboekje 2015 -2016

Geachte ouders,

 

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alle zaken die op en om school spelen. Gegevens met betrekking tot de school, het leerplan, achtergronden en een aantal andere ‘vaste’ zaken worden beschreven in de “Paulusschool Schoolgids”. Actuele informatie met betrekking tot dit schooljaar –voor zover ons op dit moment bekend- vindt u in het informatieboekje 2015-2016. Deze vindt u onder het tabblad 'school' in het hoofdmenu.   

Wij hopen dat alle ouders van de Paulusschool op deze manier goed geïnformeerd blijven, wat een goede samenwerking bevordert.

 

Team, directie, bestuur en M.R. van de Paulusschool. 

Resultaten CITO- eindtoets 2014.

Al meer dan twintig jaar zijn we op de Paulusschool gewend dat de totale schoolresultaten  op de CITO-eindtoets boven het landelijk gemiddelde liggen. In 2013 en 2014 was dit niet het geval. De gemiddelde score van beide groepen 8 samen ligt in 2014 op 532,4  daar waar de landelijk gemiddelde score op 534,4  ligt.

Op zich was de score voor ons geen verrassing want hij komt overeen met wat wij verwacht hadden op basis van de leerlingpopulatie van deze groepen. Wat bedoelen we daarmee?

Als school profileren wij ons al jaren als echte dorpsschool. In principe is er voor ieder kind uit Giesbeek en (sociale) omgeving een warme plaats op onze school. Dat hebben we vastgelegd in onze beleidsstukken en sluit ook goed aan op het huidige onderwijsbeleid inzake passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 ingaat.

Zeker in een dorpssetting is het belangrijk dat kinderen dicht bij huis een onderwijsplek vinden waar bij hun mogelijkheden passend onderwijs wordt geboden. Ook aan kinderen met beperkte cognitieve mogelijkheden, milde vormen van ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie, etc. Wij willen deze kinderen niet zomaar verwijzen naar speciale vormen van (basis)onderwijs in Zevenaar, Doetinchem of Arnhem. Uiteraard moet het welzijn van kinderen niet in geding komen en moet het invullen van de hulpvraag van het individuele kind reëel mogelijk zijn op een gewone basisschool.  

Dat zien we ook terug in de ongewoon grote spreiding van de CITO-eindtoetsresultaten. Meestal zien we veel leerlingen met een score in de buurt van het gemiddelde van 535.  Wat uitschieters naar boven tot de maximum score van 550 aan toe. Wat uitschieters naar beneden richting 520. Ook in 2014 zien we uitschieters naar boven, inclusief meerdere leerlingen met de maximumscore van 550, maar we zien bijna geen middengroep en meer en ook diepere uitschieters naar beneden toe.

Het is dus de “schuld” van een aantal leerlingen? Zeker niet!  Als een kind dat meer moeite heeft met leren door hard en gemotiveerd werken een score van 518 heeft gehaald en daarmee het maximaal mogelijke uit zichzelf heeft gehaald zijn de ouders en leerkrachten daar blij mee. 

Is de Paulusschool dan niet meer prestatiegericht? Zeker wel! Wij proberen uit iedere leerling het maximaal mogelijke te halen. Uit die leerling die heel hard moet werken om die 518 te halen, maar ook uit die leerling met 547 die misschien 549 of 550 ook kan realiseren!  Wel moeten we ten aanzien van individuele leerlingen altijd realistisch zijn.            

Bij de evaluatie en analyse van de toetsresultaten hebben we gekeken wat voor vervolg stappen we dan kunnen nemen. Die zitten met name in de verbreding van taalvaardigheden, taal- en leesbegrip.

We gaan meer lestijd en (nog) meer gericht aandacht geven aan taal- en leesbegrip en algemene taalontwikkeling. Dit heeft zich al vertaald en zal zich blijven vertalen in gerichte bouw- en themateamvergaderingen over b.v. leesbegrip, Kurzweil (een hulpprogramma), etc. Meer focus op leesstimulering en leesplezier (en daarmee spelenderwijs prettige en zinvolle oefening van leesvaardigheden).  Dit mede in samenwerking met de partners in het gebouw zoals b.v. de bibliotheek. De eerste gesprekken zijn al gevoerd. We blijven de lat hoog leggen en willen eigenlijk altijd boven het gemiddelde uitstijgen om onze kinderen zo goed mogelijk op hun eigen toekomst voorbereid te hebben.