Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Groepsindeling en vakanties

       1.Groepsindeling en vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024

 

Groep

Leerkracht

 

Groep 1/2

Claudia Hendriks


Dianne Broshuis

Groep 1/2

Tanja Boeklagen

Anita aan de Meulen

Groep 3

Aukje de Groot

Marije Wieggers

Groep 4-6

Han van Eerten

 Hanneke Willemsen

Groep 5

Jitske de Jong

Yin Nie Lam

Groep 7

Wouter Berns

Groep 8

Joop Bakker

 Natasja Teerlink

Intern begeleider

Hanneke Willemsen


Ondersteuning en leerlab


Anita aan de Meulen


Gymlessen

Ataro Sportservice

 Joris Herbers

 Gymtijden groep 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar, locatie sporthal De Panoven (kleuters speelzaal school): 

tijd: 
                    maandag                                     donderdag                             
8:30-10:00  groep 3                                      groep 1-2                              
10:15-12:00  groep 4-6                                  groep 7                                
12:30-14:00 groep 5                                      groep 8

De schooltijden voor schooljaar 2024-2025 met een continurooster: 

De inloop ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen. 
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders. 
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3: 
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Het vakantierooster voor het schooljaar 2024-2025: 

(Eerste schooldag schooljaar 2024-2025 is maandag 19 augustus 2024) 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2024-2025:

GIESE SCHUTTERSFEESTEN: 02-09-2024
HERFSTVAKANTIE: 19-10-2024 t/m 27-10-2024
KERSTVAKANTIE: 21-12-2024 t/m 05-01-2025
VOORJAARSVAKANTIE: 01-03-2025 t/m 09-03-2025
MEIVAKANTIE, incl.pasen &Koningsdag: 18-04-2025 t/m 05-05-2025
HEMELVAART: 29-05-2025 en 30-05-2025
PINKSTEREN: 09-06-2025
ZOMERVAKANTIE: 05-07-2025 t/m 17-08-2025

Studiedagen:
vrijdag 15 november 2024
vrijdag 21 februari 2025
maandag 10 maart 2025
donderdag 10 april 2025
vrijdag 6 juni 2025

Belangrijke data schooljaar 2023-2024:

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand: 4 tot en met 14 november 2024. 
10-minutengesprekken met rapport voorafgaand: 17 tot en met 28 maart 2025.
Facultatieve 10-minutengesprekken: 16 tot en met 27juni 2025.
De rapporten krijgen de kinderen op 27 februari en 13 juni 2025 mee. 

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2024-2025: 

Sinterklaas op school: donderdag 5 december 2024.
Kerstviering op school: donderdag 19 december 2024 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 28 februari 2025 gevierd op school.
Sportdag/Konigsspelen: donderdag 18 april 2025
Lentefeest: vrijdag 23 mei 2025
Ouderbedankmiddag: dinsdag 17 juni 2025.
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 1 juli 2025.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: volgt nog.