Best IdeaPaulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Groepsindeling en vakanties

       1.Groepsindeling en vakanties voor het schooljaar 2022 - 2023

 

Groep

Leerkracht

 

Groep 1

Claudia Hendriks

Dianne Broshuis

Groep 2-4

Tanja Boeklagen

Karin Roekens

Groep 3

Aukje de Groot

 Eva Garssen

Groep 5

Jitske de Jong

 Han van Eerten

Groep 6

Yin Nie Lam

Han van Eerten

Groep 7

Wouter Berns


Groep 8

Joop Bakker

 
Ondersteuning


Anita aan de Meulen


Gymlessen

Ataro Sportservice

 

 Gymtijden groep 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar, locatie sporthal De Panoven (kleuters speelzaal school): 

tijd: 
                    maandag                                     donderdag                             woensdag 
8:30-10:00  groep 7                                      groep 5                                  8:30-9:15 gr. 2
10:15-12:00  groep 4                                      groep 3                                 9:15-10:00 gr. 1
12:30-14:00 groep 6                                      groep 8

De schooltijden voor schooljaar 2022-2023 met een continurooster: 

De inloop ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen. 
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders. 
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3: 
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023: 

(Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 is woensdag 7 september 2022) 

GIESE KERMISDAGEN: 05-09-2022 en 06-09-2022 
HERFSTVAKANTIE: 22-10-2022 t/m 30-10-2022 
KERSTVAKANTIE: 24-12-2022 t/m 08-01-2023 
VOORJAARSVAKANTIE: 18-02-2023 t/m 26-02-2023 
PASEN, 2 E PAASDAG: 07-04-2023 t/m 10-04-2023
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag:22-04-2023 t/m 07-05-2023 
HEMELVAART: 18-05-2023 t/m 19-05-2023 
PINKSTEREN: 29-05-2022
ZOMERVAKANTIE: 15-07-2022 t/m 27-08-2022

Belangrijke data schooljaar 2022-2023:

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand: maandag 7 november en donderdag 10 november 2022. 10-minutengesprekken met rapport voorafgaand: maandag 13 maart en donderdag 15 maart 2023. Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 3 juli en donderdag 6 juli 2023. De rapporten krijgen de kinderen op 3 maart 2023 en 23 juni 2023 mee. Studiedagen: donderdag 26 januari 2023 en maandag 27 februari 2023. 

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2022-2023: 

Sinterklaas op school: maandag 5 december 2022.
Kerstviering op school: donderdag 22 december 2022 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 17 februari 2023 gevierd op school.
Sportdag/Konigsspelen: vrijdag 21 april 2023
Ouderbedankmiddag: dinsdag 20 juni 2023.
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 11 juli 2022.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 12 september 2023 om 19.00 uur.