Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Boekenpret


Boekenpret

In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen boekenpret. Wat dit inhoud kunt u hieronder lezen.  

Ieder kind gaat 1x in de week (maandag) naar de bieb om een boekje te lenen. De leerkracht gaat samen met de kinderen naar de bieb, daar mogen zij een boekje uitzoeken. Het boekje gaat in een geel tasje mee naar huis, dat voorzien is van de naam van het kind. Belangrijk is het dat u als ouders er zorg voor draagt dat het tasje met het boekje erin op de bewuste maandag weer terug is op school voor de volgende uitleen. De bedoeling is dat u dit boekje gedurende deze week enkele malen voorleest.

Bij het biebboekje komt 3 keer per jaar een extra boekje bij n.l. het centrale voorleesprentenboek. Ieder kind van de klas krijgt hetzelfde boekje mee naar huis. Aan dat boekje wordt op school in die periode ook aandacht besteed. Bij het centrale prentenboek zit een speel-ontdekmapje, m.a.w. een mapje met verwerkingsbladen zoals kleurplaten – knutselopdrachten – werkbladen – liedje of versje, voor thuis. Een eigen inbreng wordt toegejuicht. Deze bladen mogen de kinderen houden, maar het zou leuk zijn als dit mapje in 1e instantie mee terug komt naar school, zodat wij er met z’n allen even naar kunnen kijken en de kinderen erover kunnen vertellen. Tevens als een soort afsluiting. En aandacht bevordert het enthousiasme. Het centrale prentenboek komt na 2 weken tegelijk met het geleende boek mee terug naar school. Dit boek blijft eigendom van de bieb.

 Het “koffertje” met de logeerbeer gaat 1x per week met een kind mee naar huis. In het schooljaar komt elk kind 1 a 2 keer aan de beurt. De bedoeling van de logeerbeer is dat de beer niet kan slapen voordat hij voorgelezen is. Een kort verslagje van de belevenis met de logeerbeer en het voorlezen kunt u samen met uw kind opschrijven in het begeleidend schriftje en binnen dezelfde week weer mee naar school te geven.