Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Nieuws


Een hele fijne vakantie toegewenst en tot maandag 20 augustus!

Het team van de PaulusschoolLieve kinderen en ouders,

Zoals u inmiddels uit de wandelgangen heeft kunnen vernemen, stop ik aan het einde van dit schooljaar met lesgeven op de Paulusschool. Bijna de helft van mijn leven, zo’n twintig jaar, ben ik hier werkzaam geweest en ik heb dit altijd met zeer veel plezier en toewijding gedaan. Ik kijk dan ook terug op zeer prettige, afwisselende en leerzame jaren in Giesbeek met heel veel herinneringen die me nog lang zullen bijblijven.

Via deze weg wil ik u allen danken voor het in mij gestelde vertrouwen, voor alle mooie momenten en alle ervaringen die ik heb opgedaan in dit prachtige, gezellige dorp. Ik heb me hier altijd zeer welkom gevoeld en ben dankbaar voor alles wat ik hier heb meegemaakt.

Andet Bongers


Klimwand

Enkele weken terug kwam er een groepje ouders bij mij met een een heel leuk idee. Hun kind zit in groep 8 en tijdens de afscheidsavond van deze eindgroep wordt school vaak een herinnering aan die jaargang aangeboden. Deze ouders wisten na al die jaren basisschool goed hoeveel belang wij hechten aan een speelplaats waar ook wat te doen is voor kinderen. Of ik kon meedenken in een afscheidsherinnering in de vorm van een klimwand. Daar was geen bedenktijd voor nodig: graag! Op de achterspeelplaats vonden we een geschikte plek. Op de wand hebben Marije, Karin, Jolanda en Bennie een berglandschap geschilderd. Afgelopen woensdag heeft een gecertificeerd bedrijf daar een klimwand op gemaakt. Gistermiddag is deze geopend in bijzijn van de kinderen. Vandaag was het een plezier om te zien: de kinderen stonden in de rij om deze uitdaging aan te gaan en hadden er zichtbaar plezier in.

Voor u zich afvraagt hoe dat dan zit met de klimvesten, helmen, valbeveiliging, etc. Het betreft hier een zogenaamde boulderbaan. Dat is een horizontale klimbaan waar een aantal kinderen gelijktijd van rechts naar links “bouldert”. De voetsteunen kennen daarbij een maximale hoogte van 60 centimeter. Dat maakt hem intrinsiek veilig. De moeilijkheidsgraad kunnen de kinderen zelf variëren door of de verschillende kleuren door elkaar te gebruiken of door een route in één kleur te kiezen. Nu zijn onze kinderen creatief in het omgaan met materialen. Daarom hoort er een afspraak bij waar de kinderen zich aan moeten houden: je mag niet met je hoofd boven de sneeuw op de bergen komen. Als u de wand komt bewonderen snapt u waarom. Hier gaan de kinderen veel plezier aan beleven. Bedankt groep 8!

 Lentefeest 2018

Wat een geweldig lentefeest hebben we weer gehad! Voor Stichting Hartekind hebben we ruim € 2.500,- opgehaald. We willen alle bezoekers hartelijk danken voor hun bijdrage. Natuurlijk is zo'n feest niet mogelijk zonder alle vrijwilligers en de sponsoren die ons steeds belangeloos ondersteunen. Hieronder de lijst van sponsoren. Wanneer u op het logo klikt, wordt u automatisch doorverwezen naar de betreffende website of facebookpagina. Heel hartelijk dank voor alle bijdragen!

Visspecialist Sebastiaan


Koozand B.V. Giesbeek


Fleur en Time

http://www.tandartspraktijkgiesbeek.nl/

Slagerij Witjes 

Inval bij afwezigheid leerkracht

Onder het kopje 'home' in het bovenstaande menu is de brief opgenomen die is verzonden naar alle ouders op 29 november 2017. Hierin wordt beschreven hoe de school omgaat met de inval bij afwezigheid van de leerkrachten. Omdat de situatie steeds nijpender wordt in het onderwijs (er zijn bijna geen leerkrachten meer om in te vallen bij afwezigheid van de eigen leerkracht), is het voor u als ouders belangrijk om te weten hoe hier mee om te gaan. Deze brief zal permanent op de website staan. 
Beste ouders,

 

De afgelopen jaren hebben wij veel problemen gehad met het heel houden van de koptelefoons bij onze computers. Door allerlei oorzaken sneuvelden er elke week wel een aantal.

Vanaf dit schooljaar gaan we dit anders doen. Iedere leerling vanaf groep 5 krijgt van de school een gratis ear-in koptelefoon verstrekt. Daarop komt de naam van de leerling te staan. De kinderen bewaren hun eigen ear-in koptelefoon in hun la en gebruiken deze als ze gaan werken  met de computer. Bij verlies of een kapot gemaakte koptelefoon is er een nieuw exemplaar verkrijgbaar bij Linda tegen nieuwprijs (€11,-). Ook kunnen in dat geval de kinderen “oortjes” van thuis meebrengen.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gebruiken nog wel de “oude” koptelefoons.

 

Met vriendelijke groet,

Hemmie Janssen

Bovenbouwleider PaulusschoolVoor de agenda

De algemene ouderavond met informatie over het nieuwe schooljaar is op maandag 20 augustus 2018, dit is de eerste maandag van het volgend schooljaar. Ook starten we de eerste week weer met een Kanjerweek in het volgende schooljaar. 


GIESE KERMISDAGEN: 03-09-2018 en 04-09-2018
HERFSTVAKANTIE: 15-10-2018 t/m 19-10-2018
KERSTVAKANTIE: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
STUDIEDAG 24-01-2019
VOORJAARSVAKANTIE: 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede vrijdag 19-04-2019 gewoon naar school.
PASEN: 22-04-2019
MEIVAKANTIE: 29-04-2019 t/m 10-05-2019
HEMELVAART: 30-05-2019 en 31-05-2019
PINKSTEREN: 10-06-2019
ZOMERVAKANTIE: 08-07-2019 t/m 16-08-2019.

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2018-2019:
Sinterklaas op school: woensdag 5 december 2018.
Kerstviering op school: donderdag 20 december 2018 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 1 maart 2019 gevierd op school.
Sportdag: vrijdag 19 april 2019 (onder voorbehoud).
Reservedatum: vrijdag 26 april 2019
Lentefeest: vrijdagavond 24 mei 2019 van 17.30 – 20.30 uur.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 18 juni 2019
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 2 juli 2019.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: maandag 19 augustus 2019. (eerste maandag van het nieuwe schooljaar)INFORMATIE SAMENWERKINGSVERBAND DE LIEMERS PREVENTIEVE LOGOPEDIE   

Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 jaar en 9 maanden kunnen in overleg met ouders en school aangemeld worden voor een logopedische screening.

Het doel van deze screening is het voorkomen van stem-, spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij

5-jarige kinderen en het adviseren van de leerkracht/ school in samenwerking met de ouders, daar waar de problemen invloed hebben op de (leer-)ontwikkeling.

Voor een screening is de schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

In de periode september 2017-februari 2018 worden kinderen gescreend die geboren zijn tussen

juli-december 2012.

In de periode maart-juni 2018 worden de kinderen gescreend die geboren zijn tussen januari - juni 2013.

Aanmelden voor een screening gaat via school. De intern begeleider heeft hiervoor de benodigde formulieren.

Vervolgens worden bevindingen met de ouders gedeeld en ontvangen ouders en school hiervan een verslag (onder voorbehoud van toestemming), zodat zij beiden op de hoogte zijn en samen het ontwikkelingsverloop kunnen volgen, bespreken en daar waar gewenst interventies op elkaar afstemmen.
Door het screenen van een hele leeftijdsgroep op één bepaald moment in het schooljaar krijgt de school een overzicht van en inzicht in vaardigheden van die kinderen.

Daar waar de logopedist overleg met de ouder(s) / verzorger(s) wenst, neemt zij telefonisch contact op. Zo ook als diepgaander logopedisch onderzoek gewenst is en/ of  logopedische behandeling. Indien onderzoek of behandeling geïndiceerd is wordt  doorverwezen naar een logopedist met een eigen praktijk. Logopedische behandeling op school is niet mogelijk.

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist met een eigen praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL).  De logopedist die uw kind gescreend heeft geeft een kopie van de screening aan u mee die u aan de logopedist met een eigen praktijk kunt afgeven.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

Desgewenst schrijft de logopedist die uw kind gescreend heeft een brief die u bij uw huisarts af kunt geven.

kunt geven.

SCREENINGSINFORMATIEAVOND

Op maandag 11 september 2017 en op maandag 19 februari 2018 van 20.00 – 21.00 uur geven de logopedisten een informatiebijeenkomst m.b.t. doel en inhoud van de screening op onderstaand adres.

U kunt zich hiervoor telefonisch of via onderstaand emailadres aanmelden.


Laska Könning

Liesbeth Timmerije


 

 

 

 Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018

ZOMERVAKANTIE: 09-07-2018 t/m 17-08-2018Nieuwe aanmeldingen

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen voor een intake gesprek. Wordt uw kind 4 jaar voor juli 2019, dan verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer 0313 631273 om een afspraak te maken met Cees van Helvoirt, directeur, of Karin Roekens, intern begeleider. Kleutervaardigheden

Als kinderen 4 zijn, gaan ze naar de basisschool en leren ze allerhande dingen. Bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf leren kinderen al vaak veel vaardigheden, zoals zelf de jas en schoenen aantrekken. Voor kinderen die naar groep 1 van de basisschool gaan, zijn er een aantal 'basisvaardigheden' die erg handig zijn om alvast te oefenen thuis, zodat ze dit al zelfstandig kunnen wanneer ze naar groep 1 gaan. Welke zijn dit?

Zelf de schoenen aan- en uittrekken (met strikken/dichtdoen nog helpen als nodig).
Zelf sokken uittrekken, liefst ook aantrekken (met aantrekken nog helpen als nodig).
Zelf de jas aantrekken (met knopen/rits nog helpen als nodig).
Zelf de billen afvegen na bezoek aan het toilet.
Zelf de broek optrekken na een wc-bezoek (met knopen/rits nog helpen als nodig).

Door kinderen deze vaardigheden aan te leren (en op deze leeftijd is bovenstaande goed aan te leren) helpen we mee om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid te bevorderen. Jonge kinderen voelen zich trots als ze al heel veel zelf kunnen en dat is bijzonder positief!

We zouden het fijn vinden als u de genoemde vaardigheden thuis oefent, zodat ze dit op school kunnen laten zien. Mocht u vragen hebben, kom dan even bij ons langs.
Pennen op school


Voor het gebruik van pennen zijn er de volgende afspraken gemaakt:

De leerkracht bepaalt wanneer een kind toe is aan het schrijven met een pen in plaats van een potlood (vaak in groep 4).

De leerling mag kiezen uit: een vulpen, een Schneider Schleider Edge pen (balpen) of een gele Schneider Tops balpen. Deze worden verstrekt door school, evenals de vullingen hiervoor. Wanneer de balpennen leeg zijn, kan de leerling een nieuwe pen halen bij de administratie.

De leerling kan in overleg met de leerkracht een pen meenemen van thuis. De vullingen hiervoor worden niet op school verstrekt en moeten daarom op eigen kosten van thuis meegenomen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dezelfde vullingen als op school aanwezig zijn, kunnen deze wel door school verstrekt worden. 

Wanneer een pen van school stuk gaat door toedoen van de leerling zelf, wordt er eenmalig een nieuwe pen verstrekt. Voor elke pen die daarna stuk gaat (door toedoen van de leerling zelf) wordt een bedrag van € 2,- gerekend. De leerling kan een nieuwe pen afhalen tegen betaling van € 2,- bij de administratie. 

Wanneer een pen stuk gaat zonder dat de leerling hier iets aan kan doen, wordt uiteraard een nieuwe pen kosteloos verstrekt.