Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Gym schooljaar 2018-2019

In het kader van meer en beter bewegen zijn er er voor het schooljaar 2018 – 2019 positieve ontwikkelingen te melden.

• De sollicitatieprocedure vakleerkracht gym heeft een uitstekende kandidaat opgeleverd. Vanaf 27 augustus 2018 zullen de kinderen kennis maken met juf Inge Hendriks.
Vanwege haar huidige werkkring was de eerste schooldag van 20 augustus niet haalbaar.

• In nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan ook de groepen 1 en 2 in de sporthal gymen.
Als uw kind in groep 1 of 2 zit vragen wij u om ervoor te zorgen dat zij op woensdag een sportbroek, t-shirt en stevige gymschoenen bij zich hebben. Daarnaast willen we de tijd die we in de sporthal hebben zo effectief mogelijk gebruiken. Daarom vragen wij u om uw kind uit groep 1 en 2 op woensdag tussen 8.15 uur en 8.20 uur rechtstreeks naar de sporthal te brengen. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.

• Op de maandag begint voor de groep 5 van juf Tanja en groep 8 van meester Joop de dag met een gymles. Om de zaal efficiënt te kunnen gebruiken vragen wij u om de kinderen rechtstreeks naar de sporthal te laten komen of te brengen tussen 8.15 uur en 8.20 uur. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.

• Op de donderdag begint voor de groepen 3 en 4 de dag met een gymles. Om de zaal efficiënt te kunnen gebruiken vragen wij u om de kinderen rechtstreeks naar de sporthal te laten komen of te brengen tussen 8.15 uur en 8.20 uur. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.