Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Gym schooljaar 2018-2019

In het kader van meer en beter bewegen zijn er er voor het schooljaar 2018 – 2019 positieve ontwikkelingen te melden.

• In nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan ook de groepen 1 en 2 in de sporthal gymen.
Als uw kind in groep 1 of 2 zit vragen wij u om ervoor te zorgen dat zij op woensdag een sportbroek, t-shirt en stevige gymschoenen bij zich hebben. Daarnaast willen we de tijd die we in de sporthal hebben zo effectief mogelijk gebruiken. Daarom vragen wij u om uw kind uit groep 1 en 2 op woensdag tussen 8.15 uur en 8.20 uur rechtstreeks naar de sporthal te brengen. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.

• Op de maandag begint voor de groep 5 van juf Tanja en groep 8 van meester Joop de dag met een gymles. Om de zaal efficiënt te kunnen gebruiken vragen wij u om de kinderen rechtstreeks naar de sporthal te laten komen of te brengen tussen 8.15 uur en 8.20 uur. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.

• Op de donderdag begint voor de groepen 3 en 4 de dag met een gymles. Om de zaal efficiënt te kunnen gebruiken vragen wij u om de kinderen rechtstreeks naar de sporthal te laten komen of te brengen tussen 8.15 uur en 8.20 uur. Als uw kind vanuit de BSO komt of het niet mogelijk is om uw kind rechtstreeks te brengen neem even contact op met de eigen leerkracht. Zij nemen de kinderen dan vanuit BSO/school mee naar de sporthal.

Afspraken in de sporthal en tijdens de gymlessen:

Hoe kom ik de sporthal binnen om mijn sportkleren aan te doen?

1. Je komt de sporthal binnen en je gaat rustig het kleedlokaal in.
2. Je kleedt je om en zegt juf Inge goedendag terug bij de ingang van de zaal.
3. Je loopt naar de gele lijn die de juf aanwijst en gaat daar rustig zitten.
4. Je blijft daar zitten tot juf Inge met de les begint als iedereen binnen is.

Hoe doe ik het beste mee met de les?

1. Luister goed naar wat er gezegd wordt. De juf zegt het maar 1 keer! Want we komen om te gymen, niet om te praten.
2. Doe wat er gezegd wordt.

Hoe help ik als ouder mijn kind?

1. Help uw kind rustig binnen te komen in de kleedkamer.
2. Als uw kind hulp nodig heeft bij het omkleden, help dan. Stimuleer zelfstandigheid; ook in omkleden.
3. Als uw kind de gymzaal ingaat vanuit de kleedkamer neemt u afscheid. Het is niet de bedoeling dat u mee de zaal in gaat. Dat maakt het voor kinderen onoverzichtelijk.