Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Bewaarinfo schooljaar 2019-2020

Belangrijke informatie voor het schooljaar 2019-2020 om te bewaren:

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020: 
GIESE KERMISDAGEN: 02-09-2019 en 03-09-2019 
HERFSTVAKANTIE: 14-10-2019 t/m 18-10-2019 
KERSTVAKANTIE: 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
VOORJAARSVAKANTIE: 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020 
PASEN, 2E PAASDAG: 13-04-2020 
MEIVAKANTIE: 27-04-2020 t/m 08-05-2020 
HEMELVAART: 21-05-2020 en 22-05-2020 
PINKSTEREN: 01-06-2020 
ZOMERVAKANTIE: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

De groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:
Groep 1/2 : juf Claudia ( ma t/m do) en juf Lea (vrijdag)
Groep 1/2 : juf Lea (ma, di, do) en juf Patricia (woe, vrij). 
Groep 3 : juf Aukje Extra ondersteuning en verrijking in groep 1,2 en 3 iedere donderdag is nog vacant. 
Groep 4 : juf Anita (ma, di,) en juf Eva (woe, do, vrij) 
Groep 5 : juf Tanja Extra ondersteuning en verrijking in groep 4 en 5 een dag in de week is nog vacant. 
Groep 6 : meester Hemmie (ma, di) en juf YinNie (wo, do, vrij) 
Groep 7 : juf Jitske (ma, di, do) en juf Karin (woe, vrij) 
Groep 8 : meester Joop 
Groep 8 : meester Wouter 
Extra ondersteuning en verrijking in groep 6, 7 en 8 een dag in de week door meester Hemmie. 
Extra ondersteuning bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl op maandag, woensdag en donderdag door gymdocent juf Inge. (Meester Pim gedurende haar zwangerschapsverlof.)

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 met een continurooster: 
De inloop ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen. 
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders. 
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3: 
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand:
maandag 18 november en donderdag 21 november 2019. 
10-minutengesprekken met rapport voorafgaand:
maandag 9 maart en donderdag 12 maart 2020. 
Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 29 juni en donderdag 2 juli 2020. 
De rapporten krijgen de kinderen op vrijdag 6 maart en 19 juni 2020 mee.  

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2019-2020:
Sinterklaas op school: donderdag 5 december 2019.
Kerstviering op school: donderdag 19 december 2019 van 17.00 – 19.00 uur. 
Carnaval wordt vrijdag 21 februari 2020 gevierd op school. 
Koningsspelen in Zevenaar voor gr. 5 t/m 8 op vrijdag 17 april 2020. 
Sportdag: vrijdag 15 mei 2020 (onder voorbehoud). 
Reservedatum: vrijdag 29 mei 2020 
Lentefeest: datum volgt nog.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 23 juni 2020 
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 7 juli 2020. 
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 1 september 2020.

Informatie over de jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team voor de Paulusschool is: 
Charlotte van Gent, jeugdarts 
Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige 
Chantal Wolf, doktersassistent.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. Spreekuren Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid . Stuur een email naar: ggd@vggm.nl · Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

Slapen: 
Wist u dat: 
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn? 
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? 
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap? 
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen? 
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? 
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt? 
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben? 
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur

Het team van de Paulusschool.
* wijzigingen voorbehouden.