Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Bewaarinfo schooljaar 2018-2019

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019:
GIESE KERMISDAGEN: 03-09-2018 en 04-09-2018
HERFSTVAKANTIE: 15-10-2018 t/m 19-10-2018
KERSTVAKANTIE: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
STUDIEDAG 24-01-2019
VOORJAARSVAKANTIE: 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede vrijdag 19-04-2019 gewoon naar school.
PASEN: 22-04-2019
MEIVAKANTIE: 29-04-2019 t/m 10-05-2019
HEMELVAART: 30-05-2019 en 31-05-2019
PINKSTEREN: 10-06-2019
ZOMERVAKANTIE: 08-07-2019 t/m 16-08-2019

De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt: 

Groep 1/2 : juf Claudia ( ma t/m do) en juf Lea (vrijdag) 
Groep 1/2 : juf Lea (ma, di, do) en juf Patricia (woe, vrij)
Groep 3 : juf Aukje

Extra ondersteuning en verrijking in groep 1,2 en 3 iedere donderdag door juf Patricia.

Groep 4 : juf Anita (ma, di,) en juf Eva (woe, do, vrij)
Juf Yvon tot de kerstvakantie gedurende het zwangerschapsverlof
van juf Eva.
Groep 5 : juf Tanja

Extra ondersteuning en verrijking in groep 4 en 5 een dag in de week door juf Anita.

Groep 6 : meester Hemmie (ma, di) en juf YinNie (wo, do, vrij)
Groep 7 : meester Wouter Groep 7/8 : juf Jitske (ma, di, do) en juf Karin (woe, vrij)
Groep 8 : meester Joop

Extra ondersteuning en verrijking in groep 6,7 en 8 een dag in de week door meester Hemmie.

Extra ondersteuning bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl op maandag, woensdag en donderdag door vakleerkracht gym.

De schooltijden voor schooljaar 2018-2019 met een continurooster met gelijke dagen:

De inloop ziet er als volgt uit:
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen.
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders.
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.

Voor de groepen 1 t/m 3:
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Voor de groepen 4 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Gymtijden groep 1 t/m 8: 

maandag 8:30 - 10:00 uur groep 5 en groep 8
maandag 10:15 - 11:45 uur groep 6

woensdag 8:30 - 10:00 uur kleutergroepen

donderdag 8:30 - 10:00 uur groep 3 en groep 4
donderdag 10:15 - 11:45 uur groep 7/8 en groep 7

10-minutengesprekken:

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand:
maandag 19 november en donderdag 22 november 2018.


10-minutengesprekken met rapport voorafgaand:
maandag 18 maart en donderdag 21
 maart 2019.


Facultatieve 10-minutengesprekken:
maandag 24 juni en donderdag 27 juni 2019.


Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2018-2019: 

Sinterklaas op school: woensdag 5 december 2018.
Kerstviering op school: donderdag 20 december 2018 van 17.00 – 19.00 uur.

Carnaval wordt vrijdag 1 maart 2019 gevierd op school.
Sportdag: vrijdag 19 april 2019 (onder voorbehoud).
Reservedatum: vrijdag 26 april 2019
Lentefeest: vrijdagavond 24 mei 2019 van 17.30 – 20.30 uur.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 18 juni 2019

Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 2 juli 2019.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: maandag 19 augustus 2019. (eerste maandag van het nieuwe schooljaar)


Informatie over de jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs.


De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team voor de Paulusschool is:
Charlotte van Gent, jeugdarts
Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige
Hennie Lanters, doktersassistent.

Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.
Slapen:
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben?

Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur

Het team van de Paulusschool.
* wijzigingen voorbehouden.