Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

5-gelijkedagen rooster

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 werken we op de Paulusschool met een continurooster volgens het 5 gelijke dagen model. Dat komt in de plaats van het continurooster met een vrije woensdagmiddag.
Per 1 augustus 2015 gingen we, op verzoek van veel ouders, over naar een continurooster. Toen was het ongelijke dagenmodel het meest gunstig. Maar de maatschappij en daarmee ook het onderwijs verandert in hoog tempo. De nadelen, zowel financieel als praktisch, van dit model kwamen steeds sterker naar voren. En hoewel verandering altijd lastig is, is het soms wel nodig om verder te kunnen.

We moesten o.a. betaalbare oplossingen vinden voor:
• Meer tijd naar de kinderen i.p.v. naar administratie en overleg.
• Meer maatwerk voor hulpvragen van kinderen; zowel extra hulp als verrijking.
• Meer structuur en regelmaat.
• Vormen van een flexibele ambulante schil. (leerkrachten achter de hand om in noodgevallen de klas over te kunnen nemen.)
• Behouden van goede leerkrachten.
• Reduceren werkdruk.
• Stimuleren gezonde levensstijl.

De oplossing bleek in de huidige tijd te liggen in het continurooster volgens het gelijke dagenmodel.
Daardoor is, in combinatie met de werkdrukgelden van het ministerie, de volgende extra ondersteuning mogelijk:
• De groepen 1, 2 en 3 krijgen een dag per week extra ondersteuning /leerlab door juf Patricia.
• De ondersteuning door juf Lidwien loopt door.
• De groepen 4 en 5 krijgen dag extra ondersteuning door juf Anita.
• De groepen 6, 7 en 8 krijgen dag extra ondersteuning /leerlab door meester Hemmie.
• Juf Jitske krijgt 60 uur de tijd om de doorlopende lijn bij de creatieve vakken beter op de kaart te zetten.
• We nemen een vakleerkracht gym aan. 16 uur per week om in de groepen 1 t/m 8 de helft van de gymlessen te geven. 8 uur per week om bewegen tussen de lessen door/gezonde leefstijl te stimuleren.
Voordelen:
• 9% meer contacturen per kind per week.
• We komen beter toe aan ondersteuning op maat.
• Extra ondersteuning door vertrouwde leerkrachten, weinig overdracht nodig.
• Meer tijd voor werken met kinderen i.p.v. administratie en overleg.
• 5 dagen dezelfde structuur zorgt voor vast dagritme en meer rust.
• Middag minder lang, daardoor meer concentratie.
• Pleinwacht altijd in handen leerkrachten.
• Kortere middagpauze voor sommige kinderen fijn.
• Flexible ambulante schil. Meer opties om bij griepgolf te voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen.

Het liefst hebben we natuurlijk een oplossing die louter voordelen kent. Maar eerlijk is eerlijk: er zijn ook nadelen:
• Verandering van schooltijden heeft voor sommige ouders gevolgen.
• Kortere middagpauze is voor sommige kinderen minder fijn.
• Woensdag om 14.00 uur i.p.v. om 12.15 uur uit.
• Een verandering is altijd wennen in aanvang.

Als totaal verwachten wij hierdoor de kwaliteit van onderwijs te kunnen verhogen. Doordat de leerkrachten meer aan de hulpvragen van de kinderen toekomen zal dit voor hen meer werkplezier opleveren. Dat is tenslotte de reden dat zij voor dit vak kozen.